Reiki

Mitä reiki on ja miten se vaikuttaa?

  • Opetan ja teen Usui-reikiä, joka on mahdollisimman lähellä alkuperäistä Mikao Usuin opettamaa reikiä.
  • Reiki on sydämen kautta kulkevaa energiaa – universaalia ja rajatonta rakkautta sisältävää virtausta.
  • Reikihoidossa hoitajan kädet koskettavat kevyesti hoidettavan vartaloa, jolloin hänen käsiensä kautta kulkeva energia aktivoi kehon ja mielen luonnolliseen paranemisprosessiin. Hoitaja ei itse vaikuta tähän prosessiin vaan kanavoi energiaa käsiensä kautta hoidettavaan. Hoidettava päättää itse, paljonko vastaanottaa reikiä hoidon aikana, joten reikiä ei voi antaa tai saada liikaa.
  • Reiki hoitaa lempeästi sekä fyysisellä että henkisellä tasolla. Reiki toimii kokonaisvaltaisena eheytymisenä tasapainon ja kasvun suuntana.
  • Reiki on hyvin viisasta energiaa ja menee ensiksi sinne missä sitä eniten tarvitaan. Reiki hoitaa kehoa, mieltä ja sielua sekä antaa juuri sitä mitä eniten sillä hetkellä tarvitsee.
  • Hoito rentouttaa kehoa ja mieltä sekä puhdistaa ja avaa mahdollisia energiatukoksia. Se hoitaa kipuja rentouttaen ja antaen lisää energiaa elämäämme.
  • Reikistä tulee nöyrä, kiitollinen olo.
  • Reiki sopii erinomaisesti lievittämään väsymystä, masennusta, rauhattomuutta, keskittymisvaikeuksia, unettomuutta, itseinhoa tai vihantunteita. Se on myös pehmeästi ja tehokkaasti vaikuttava hoitomuoto sisäisen kasvun prosessissa sekä silloin kun halutaan eheyttää aitoa rakkautta omaa itseä kohtaan. Vaikka Reiki onkin luonteeltaan henkistä, kyse ei ole uskonnosta eikä se vaadi uskonnollisuutta tai uskoa ihmeparantumiseen.